Image Capture Boot Image Fails with 0xc000000f

Als je de onderstaande melding bij WDS krijgt als je een boot van WDS met de optie Capture image, zou je kunnen proberen het wim image te mounten en te unmounten, zo wordt het image namelijk opnieuw weggeschreven.

Image Capture Boot Image Fails with 0xc000000f:

Bij dit onderstaande voorbeeld heb ik een Mountdir aangemaakt op D:\Mountdir

dism /mount-wim /wimfile:"zet hier het path naar het wim file" /mountdir:D:\MountDir /index:1

dism /unmount-wim /mountdir:D:\MountDir /commit

Zie voorbeeld hieronder:

dism /mount-wim /wimfile:"D:\WDS\Boot-Image\captureimage-x64.wim" /mountdir:D:\MountDir /index:1

dism /unmount-wim /mountdir:D:\MountDir /commit

Safe boot loop windows Server 2008 r2

Ik moest in server 2008 r2 iets in Veilige modus uitvoeren, ik had via msconfig op tabblad boot alleen safe boot aangevinkt.
Ik was dus het vinkje vergeten van Active Directory en kon dus vervolgens niet meer inloggen op de server in veilige modus zodra ik de server weer herstarten ging deze  weer naar veilige modus. Kon ik dus weer niet inloggen omdat active directory niet gestart was. Ik heb dit als volgt opgelost via de Windows 2008 r2 Repair DVD en het volgende commando in de command promt gegeven:

bcdedit /deletevalue {default} safeboot

daarna de server herstart en deze startte weer naar normal modus

eth0 up tijdens opstarten.

Red Hat / Fedora / CentOS:
Edit file: /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
verander: ONBOOT=no in ONBOOT=yes

Vergeet niet het config file op te slaan.
Als het goed is eth0 up na het opstarten.

Ubuntu:
Edit file: /etc/network/interfaces

nano /etc/network/interfaces
verander: ONBOOT=no in ONBOOT=yes

Vergeet niet het config file op te slaan.
Als het goed is eth0 up na het opstarten.